Különleges Iskola-Alapozó Mozgásfejlesztés

Különlegesek-ért Alapítvány Különleges Iskola-Alapozó foglalkozásainak célja, hogy mentálisan és fizikálisan is sikeresebb iskolakezdésre „kondicionálják” a résztvevő óvodás gyermekeket.

A foglalkozásokon a fejlesztés (és ezáltal a fejlődés) mozgásokkal, mozgások közben történik. A jó mozgáskoordináció elengedhetetlen az iskolai tanulmányokhoz

A fejlesztés alapja:

Létezik egy emberre jellemző mozgáslépcső, amin a normális fejlődési ütemben haladó gyerekek fejlődésük során keresztülmennek. Minden mozgásfajtához, lépcsőhöz egy, vagy több agyi terület érése, beérlelése kapcsolódik.

Ezen mozgások által jutnak el azok az ingerületek az agyba, melyek kiépítik azt az idegrendszeri hálózatot, amely szükséges egy konstruktív sikeres élethez.

Tapasztalataink szerint ha a mozgásfejlődés során ebből a mozgássorból/ fejemelés, forgás, kúszás, mászás…./ kimaradnak elemek, vagy nem megfelelő egymásra épülés sorrendjében történik a továbblépés, akkor a gyermekeknél a későbbiek során idegrendszeri éretlenségből fakadó tanulási és életvezetési problémák adódnak, adódhatnak./ Akkor is, ha a gyermek értelme átlagos, vagy átlagon felüli!/

A több mint tíz éves munkánk alatt formált iskolaalapozó fejlesztés során végigvezetjük a gyerekeket az átlagos fejlődési sor állomásain, biztosítjuk, hogy a megfelelő mennyiségű, minőségi ingerület jusson el az agy éretlen területeire. Ezen területek közé tartozhatnak a csecsemőkori reflexekért felelős mozgásminták és a komplexebb mozgásokért felelős agyi kapcsolatok is.

Ezekkel a mozgásokkal és a mozgások által kiváltott válaszokkal újraindítjuk az idegrendszer érését. Az esetleges idegrendszeri blokkok a nagy ingerületmennyiség hatására áttörnek vagy az ingerületek a blokkokat megkerülve új területeket kapcsolnak be a szinaptikus hálózatba.

A foglalkozások keretében a következőkre fordítunk kiemelt figyelmet:

  • A nagymozgások helyes automatizálásakor fejlődik a figyelem, az önfegyelem, a kitartás, a monotonitás tűrése.
  • A helyes testtartás az órákon a kitartó figyelem egyik alappillére.
  • A szem-kéz koordináció és a fejlett finommotorika a sikeres írástanulás elengedhetetlen feltétele.
  • A fejlesztés hangsúlyos része az egyensúly-gyakorlatok sora. Csak egy jó egyensúlyú gyermek lehet igazán „kiegyensúlyozott” az élet különböző területein.
  • Egy másik nagy feladat, amely az óvodásoknál kiemelt jelentőséggel bír, a rugalmasság fokozatos fejlesztése.
  • A foglalkozásokon a gyakorlatok közben fontos szerepet kap még a testséma megismerése, a téri tájékozódás fejlesztése, néhány beszédészlelési feladat, a számlálás megtanulása legalább 20-ig, valamint a mozgásos sorozatgyakorlatok, amelyek a mozgás mellett a szerialitás képességét fejlesztik. A mozgásokhoz mondókák tanulása is tartozik, a ritmuskészség és a memória erősítése céljából.

A fejlesztések óvodai környezetben kerülnek megvalósításra, heti kétszer hatvan perces foglalkozások keretén belül. Alapítványunk által kifejlesztett sajátos módszer több tíz éves tapasztalatunk alapján pozitívan befolyásolja a résztvevő gyerekek idegrendszeri fejlődését. Ajánljuk ezen foglalkozásokat mindazon gyerekek részére, akiknek nehezen megy a beszéd, beszédértés, nyugalom, figyelem, a helyes mozgások különböző formái.