A gyerekdráma egy csoportos módszer, ahol általában 4-8 közel azonos életkorú gyermek játszik együtt két felnőtt vezetővel azért, hogy a gyerekek magatartás - és / vagy viselkedés problémái megoldódjanak, személyiségfejlődésük harmonikusabbá váljék, érzéseiket, indulataikat ki tudják fejezni, s jobban tudjanak alkalmazkodni.

Tapasztalataink szerint jól használható a módszer tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében is, hiszen lehetőséget nyújt a másodlagosan jelentkező pszichés tünetek oldására, feldolgozására. Az énkép javulásával, önbizalom erősödésével, saját nagyszerűségük élményének átélésével a gyermekek nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, így iskolai teljesítményük is ugrásszerűen javulhat.

A gyermekjátékdráma - csoport foglalkozásain minden résztvevő megérezheti, hogy most egy másik világba érkezett, olyan helyre, ahol térben - időben minden megtörténhet. Ebben a kreatív térben, a "mintha" világában, a gyermek kisebbértékűsége oldódik, ön- újrateremtő képessége kibontakozik. A gyerekek szerepet választhatnak és akár varázslóvá is válhatnak. Azzá válhatnak amit "itt és most" szeretnének, kitalálnak és részt vehetnek társuk történetében is.

A játék nem öncélú, hanem egy olyan eszköz, amely hozzásegíti énképének, életérzésének módosítását, életritmusának átalakítását. Új viselkedési mintákat próbálhat ki a felajánlott vagy saját maga által hozott szerepeken keresztül, úgy is, hogy egy-egy káros viselkedési mintája megváltozhasson.

És persze a JÁTÉK, a közös, a mindenen átívelő játék.

Külön ajánljuk azoknak a gyerekeknek, aki mozgásterápiára járnak.

Akiknek ajánljuk:
  • ➻ Magatartászavar, figyelemzavar, hiperaktivitás
  • ➻ Iskolaéretlenség
  • ➻ Értelmi fogyatékosság
  • ➻ Autisztikus tünetek
  • ➻ Tanulási zavarok
  • ➻ Dadogás, hadarás
  • ➻ Részképességzavarok
  • ➻ Önértékelési problémák, önbizalomhiány
  • ➻ Koncentrációs nehézség, félelmek és szorongások, stressz és életvezetési nehézségek (depresszió, harag, agresszió)
  • ➻ Tehetséggondozás, kreativitás és teljesítőképesség fokozása