Tisztelt Szülők!

A mozgásvizsgálat alatt az alábbi kiemelt területek megfigyelését végeztük.


Általános tájékozottság/Emlékezet

A tanuláshoz, az ismeretek hasznosításához a bevésés és az előhívás művelete egyaránt szükséges. A hosszútávú, rövidtávú memória egyaránt megjelenik vizuális, akusztikus, motoros szinten. Bármelyik elégtelen működése nehezíti az ismeretek rendszerré szerveződését és a magasabb szinten, a munkamemória (előhívás és alkalmazás egyidejűsége) szinten való működést.

Nagymozgások (elemi mozgások)

A humánspecifikus mozgásminták minősége az idegrendszer érettségének mutatója. Jó intellektus mellett is lehetnek éretlenebb területek, melyek fejlesztése cél, hiszen kiegyenlítettebb képességprofilt eredményezhet.

Rugalmasság

A fizikális rugalmasság képessége jelentősen befolyásolja az iskolai statust. Elsősorban a társak között elfoglalt helyzetet javítja, ha a gyerek ügyes, magabiztos ezáltal kezdeményező és kreatív.

Egyensúly

Az egyensúlyérzékelés (statikus és dinamikus egyaránt) minősége az idegrendszer érettségére utal. Gyengesége tanulási problémákat, figyelemkoncentrációs problémát okoz.

Keresztmozgások fejlettsége

Az agyféltekék közti kapcsolat minőségét mutatja. A két kéz független mozgása, a kéz-láb függetlenítése és a beszéd-mozgás független kivitelezése fontos képesség. Ha nem történt meg ez a függetlenedés, a gyermek nem csak a kezével dolgozik, hanem lába, nyelve, teste is követi a keze mozgását. Az akaratlan együttmozgások rengeteg energiát vonnak el, és kifáradáshoz vezethetnek.

Szerialitás (soralkotási képesség)

A sorozatfelismerés, és sorozatalkotás képessége mindennapi életünk meghatározója, kezdve a napirendtől a hónapok felsorolásáig, a szorzótábla és egy vers megtanulásáig. Az írás időben és térben meghatározott rend, szabály szerint alkotott sor, az olvasás egy betűsor lekódolása. E képesség nélkül szinte lehetetlen a megfelelő iskolai teljesítmény.

Testséma, testtudat

Fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, biztonsággal tájékozódjon rajta, így lesz képes uralni azt, és magabiztosan megélni a körülötte levő teret. A személyiség egészséges kialakulásához elengedhetetlen feltétel. Sok magatartásprobléma okozója az e területen megélt bizonytalanság.

Dominancia

Rengeteg tanulási probléma okozója a bizonytalan, kevert dominancia. Hat éves kor körülre ki kellene alakulnia a jobb-, vagy baloldaliságnak, azaz az agyi vezérlésnek (lateralitás) megfelelő oldali végtagok ill. szem irányításának (dominancia). A lényeg az, hogy azonos oldali szem-kéz-láb-fül használata legyen a biztos. Keresztezettség (szem-kéz nem azonos oldalisága) esetén nehezített az olvasás, írás elsajátítása, masszívabb a beszédzavar, és a számolási gyengeség hátterében is megtalálható e probléma.

Figyelem

A figyelem tartóssága, megoszthatósága, szelektivitása elengedhetetlenül fontos a tanuláshoz. A nehezen rögzíthető, könnyen elterelődő, vagy megtapadó figyelem nehezíti, vagy lehetetlenné teszi az ismeretszerzést. A figyelemzavaros gyerekek nem törvényszerűen magatartásproblémások, bár tüneteik gyakran hasonlók. Az okok és a fejlesztés útjai mások.

Vizuális képességek (teszt)

Ez az egyik legalapvetőbb információs csatorna, ezért fejlettsége jelentősen befolyásolja a teljesítményt. Az észlelés pontossága és a differenciálás (különbségek észrevétele) az olvasás alapja. Gyengesége esetén nem lesz biztos a betűk felismerése (ö-ő, u-ü, p-b-d, e-é), de az észlelés pontatlansága az összes funkció minőségét is befolyásolja.


Azokon a készség-területeken, ahol az eredmények nehézséget jeleznek, fejlesztés szükséges ahhoz, hogy gyermeke esetleges tanulási és/vagy magatartási gondjai javuljanak.