Meixner-féle olvasástanítási módszer

A dyslexia prevenció, reedukáció módszere

A dyslexia szó a „dys” görög igekötő, mely a hibás funkciót jelöli és a latin „legere” szó összetételéből származik.

Dyslexiának nevezzük azt a jelenséget, ha egy gyerek olvasási teljesítménye számottevően elmarad azon elvárások mögött, amelyekre az olvasástanulásba fektetett erőfeszítések és értelmi képességei feljogosítanák.

Tünetei több területen is megjelenhetnek:

 • az olvasás és az írás hibás, tempója lassú, a szövegértés gyenge
 • a beszédfejlődés megkésett, elmaradott, fejletlen
 • magatartási zavarok fordulnak elő-dekoncentráltság, fáradékonyság, hullámzó teljesítmény
 • fejletlen ritmusérzék
 • dominanciazavarok
 • nehezen alakul ki a testséma
 • ügyetlenek a finommozgások
 • rossz a tájékozódás térben és időben

A tünetek igen széles skálán mozognak, így az igen fontos olvasástanítás mellett komplex fejlesztés szükséges, továbbá oldani kell a gyermek szorongását, növelni az önértékelését.

A gyerekek iskolai kudarcát sok szülő a saját kudarcaként éli meg, pedig a döcögő olvasás, a rosszul felmondott lecke, a csúnya füzet, a hibás helyesírás nem a hanyagság, a lustaság, hanem a dyslexia következménye, annak tünete.

Alapítványunk célja a gyerekek segítése, az iskolai nehézségek megelőzése, illetve az iskolában nehezen teljesítő, gondokkal küzdő nebulók felzárkóztatása.

A fejlesztő foglalkozásokat egyéni és kiscsoportos formában tartjuk.

Meixner Ildikó módszere a dyslexiás ill. dyslexia-veszélyeztetett”gyerekek több korcsoportjára is kiterjed:

 • a még olvasni nem tudó gyerekek olvasástanítására
 • azokra az iskolás gyerekekre, akiknél már kialakult a dyslexia
Akiknek ajánljuk:
Nagycsoportos óvodás gyerekeknek, akik
 • ➻ megkésve kezdtek el beszélni
 • ➻ nehezen fejezik ki magukat, „nem találják a szavakat”
 • ➻ hibás szórenddel mondanak mondatokat
 • ➻ nehezen, hibásan tanulnak verseket
 • ➻ nehezen tanulnak sorrendben elmondandó dolgokat ( pl. a hét napjai, az év hónapjai)
 • ➻ nem szeretnek rajzolni, hárítják a rajztevékenységet, szoronganak az efféle feladatoktól
 • ➻ kialakulatlan a dominanciájuk
 • ➻ rosszul tájékozódnak térben, időben

Kisiskolásoknak, akik
 • ➻ sok hibát vétenek az olvasásban (betűtévesztés, betűkihagyás,-betoldás)
 • ➻ nagyon lassan olvasnak
 • ➻ sokszor nem tudják időben befejezni a feladatokat, felméréseket
 • ➻ nem értik az olvasott szöveget
 • ➻ helyesírásuk gyenge
 • ➻ szóban és írásban is nehezen fejezik ki magukat
 • ➻ dekoncentráltak, fáradékonyak, teljesítményük változó
 • ➻ a kudarcok miatt szoronganak az iskolától