A TSMT regressziós szemléletű, eszközgazdag mozgásfejlesztési lehetőség, amelyet ép intellektus esetén 0,5-7 éves, korrekciós céllal 9 éves, értelmi fogyatékos gyermeknél 14-18 éves korig lehet sikeresen alkalmazni.

A terápia során a gyermekekkel előre meghatározott mennyiségben és sorrendben olyan mozgásokat végeztetünk, amelyek által a külvilágból és a gyermek testéből érkező ingerek stimulálják az idegrendszert. Sok-sok gyakorlással nő az idegrendszerben lévő idegsejt kapcsolatok száma, s javul az azokon keresztülfutó ingerületek feldolgozásának, ill. az agy válaszreakciójának minősége.

A terápia célja

A felzárkóztatás, a szenzomotoros hiánypótlás, a gyerek figyelmének, részképességeinek, mozgásügyességének fejlesztése, tehetséggondozás egyénileg, vagy kis létszámú csoportban.

Javasolt kiegészítő fejlesztések

  • izomtónus eltérésnél: DSGM kezelés,
  • beszédproblémáknál: logopédus,
  • viselkedési zavaroknál: pszichológus, pszichiáter,
  • tanulási zavaroknál: fejlesztő pedagógus,
  • mentális eltérésnél: gyógypedagógus.

Pozitív változások

A fejlesztés során az irányítható aktivitás, a mozgásos feladathelyzetekben történő problémamegoldó gondolkodás és "válaszadás" egyre magasabb idegrendszeri szinten szerveződik, tehát érettebb, gyorsabb, praktikusabb lesz a kisgyerek. Fejlődik egyensúlyérzéke, testtartása, izomtónusa, mozgáskoordinációja, figyelme, emlékezete, testtudata, térérzékelése, szem-kéz koordinációja, mozgásutánzása- és kivitelezése, bőrérzékelése, ritmusérzéke. Pozitív változások történhetnek a viselkedésben, magatartásban, a szülő-gyermek, ill. a testvérkapcsolatokban is.